نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
عالی - 105 (87%)
87%
خوب - 4 (3%)
3%
متوسط - 2 (1%)
1%
ضعیف - 9 (7%)
7%
مجموع آرا: (120)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر