نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
عالی - 23 (67%)
67%
خوب - 2 (5%)
5%
متوسط - 0 (0%)
0%
ضعیف - 9 (26%)
26%
مجموع آرا: (34)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر