نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
عالی - 132 (81%)
81%
خوب - 11 (6%)
6%
متوسط - 4 (2%)
2%
ضعیف - 15 (9%)
9%
مجموع آرا: (162)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر