نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
عالی - 117 (84%)
84%
خوب - 6 (4%)
4%
متوسط - 2 (1%)
1%
ضعیف - 13 (9%)
9%
مجموع آرا: (138)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر