نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
عالی - 137 (81%)
81%
خوب - 12 (7%)
7%
متوسط - 4 (2%)
2%
ضعیف - 16 (9%)
9%
مجموع آرا: (169)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر