نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
عالی - 117 (82%)
82%
خوب - 7 (4%)
4%
متوسط - 4 (2%)
2%
ضعیف - 13 (9%)
9%
مجموع آرا: (141)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر