نتایج نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
عالی - 150 (78%)
78%
خوب - 14 (7%)
7%
متوسط - 5 (2%)
2%
ضعیف - 21 (11%)
11%
مجموع آرا: (190)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر