»ارکیده اردک Large Duck Orchid


 گل ارکیده اردک   Grampians Duck Orchid  

ارکیده اردک گل خاصی است که دربهاروتابستان گل دهی دارد ودرجنگلهای

گرمسیری رشد میکند.

 

لطفا ادامه مطلب

ارتفاع گل به 15سانتی مترمی رسد.

برگ تخم مرغی شکل آن وجه تمایز ان است که حتی قبل ازبازشدن گل می توان

این گل را ازسایرگونه های هم خانواده آن تشخیص داد.

گرده افشانی آن توسط زنبوربرگ خواراست.درجنوب استرالیا درجنگلهای انبوه

و بوته زارتاارتفاع 350متری یافت می گردد .

  اندازه گل ان بین1.4تا 1.8 سانتی مترمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 01:13 قبل ‏از ظهر توسط فاطمه شاهپوری


{ بازگشت }