»ارکیده اردک Large Duck Orchid


ارکید اردک بزرگ Caleana

 

Large Duck Orchid

 

 

اغلب بصورت ارکید اردک شناخته شده به دلایل کاملا واضح به نظر می رسد

مانند یک اردک در حال پروازاست. 

لطفا ادامه مطلب

 

 

این ارکیده زیبا وجذاب را بسیار دشوار میتوان پیدا کرد چون که اندازه ان کوچک و

رنگ امیزی کم رنگی دارد که در بوته زارهای افتابی میروید انها  به صورت

گروهی رشد میکند وبوی استرالیا می باشد. 

ارتفاع گل به 50 سانت می رسد 2 الی 4 گل درهرشاخه رشد میکند.  

ولی برگهای سوزنی آن درپایین ساقه رشد می کند که باریک و خال خال هستند   

گل ارغوانی بین 15 تا 20 میلی مترطول دارند.  

درموارد نادری گل متمایل به سبز باخالهای تیره نیزمشاهده شده است.    

خدای زیبا،ارکیده اردکروش گرده افشانی گل جالب است.   

قسمت بالایی گل که به شکل سراردک است باعث جذب حشرات میشود.   

ازجمله این حشرات زنبور برگ خوار است.    

هنگامیکه یک گروه ازاین زنبورها روی آن می نشینند گل به علت وزن آنها به   

سمت پایین خم می شود و داخل قسمت زیرین گل فرومی رود.   

این کارباعث ریختن گرده گل برروی آن شده وعمل گرده افشانی انجام میگیرد.    

درضمن باعث رهاشدن سرگل ازدست حشرات می گردد.   

پس ازآزاد شدن دوباره گل به آرامی به حالت قبلی برمی گردد.    

واقعا دست قدرت خالق زیباییها درهمه جای جهان هستی پیداست.   

این گل بیشتردرنواحی ساحلی و گاهی هم در ارتفاعت یافت می شود.    

این گل را نمی توان کوچکترین گل دنیا نامید ولی به دلیل همین کوچکی   

یافتن آن درطبیعت دربین علفها مشکل است و فقط رنگ ارغوانی آن توجه   

را به خود جلب میکند.    

پرورش آن به صورت دستی و یا در گلخانه تقریبا غیرممکن است.   

دلیل آن هم وجود رابطه  بین ریشه آن وقارچهایی موجود درزمینهایی است   

که این گل به صورت وحشی درآن رشد میکند.  

این قارچها نیزفقط در نواحی بکر و وحشی شرق و جنوب استرالیا وجود دارد.   

این قارچها ازپوسیدگی وگندیدگی گل جلوگیری میکند وبدون آنها گل دوامی ندارد.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در يكشنبه 21 شهريور 1395 ساعت 03:42 قبل ‏از ظهر توسط فاطمه شاهپوری


{ بازگشت }