»رافلزیا بزرگترین گل بر روی زمین


رافلزیا ملکه  Rafflesia arnoldii

 ملکه انگل و بزرگترین گل بر روی زمین

 

 

زنبق بدبو عضو جنس در رفلزیا است و بزرگترین گل روی زمین در جنگل های بارانی شرق آسیا است.

این گل چون توسط  سر استمفورد رافلز پیدا شده است به نام او نامبرده شده .

آن را نیز گل جسد به دلیل بوی تندی که مانند گوشت فاسد می نامند.

ادامه مطلب

این گل یکی از سه گل ملی اندونزی است  قطر حدود 1 متر دارد و وزن آن  7 تا 11 کیلوگرم می باشد

 بین رافلزیاها این گل بزرگترین انهاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در چهارشنبه 19 خرداد 1395 ساعت 01:37 قبل ‏از ظهر توسط فاطمه شاهپوری


{ بازگشت }